Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Revul Media Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018.

REKISTERIN NIMI

Bailupaatti® käyttäjärekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on Bailupaatti® käyttäjien asetusten ja käyttäjätietojen ylläpito sekä asiakastiedotus.

1. YLEISTÄ TIETOA PALVELUMME KÄYTTÄJILLE

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön sekä korostaa henkilön oikeuksia omiin tietoihinsa.

Asiakkaidemme yksityisyys on meille tärkeää. Haluamme että tiedät meidän käsittelevän henkilötietojasi aina vastuullisesti. Revul Media Group Oy käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti.

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

2. KESKEISET TIETOSUOJAPERIAATTEEMME

 • Arvostamme yksityisyyttäsi! Tietosi ovat luottamuksellisia ja niitä käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lain mukaisesti.

 • Pääosa käsittelemistämme henkilötiedoista on henkilön itsensä antamaa tai tietoa, joka syntyy palveluitamme käytettäessä.

 • Emme pääsääntöisesti luovuta tietoa EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 • Käytämme henkilötietoa pääasiassa palveluidemme toimittamiseen, asiakaspalveluun, laskutukseen, palvelun käytön analysoimiseen ja tuotekehitykseen sekä suoramarkkinointiin.

 • Olemme sitoutuneita noudattamaan niitä oikeuksia, joita sinulla on omia henkilötietojasi koskien, kuten oikeus tietojen tarkistukseen ja korjaamiseen sekä oikeus tiedon poistamiseen.

3. MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN JA KÄSITELLÄÄN?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Emme käsittele henkilötietojasi määritellyn tarkoituksen kannalta yhteensopimattomalla tavalla. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • Nimi ja yhteystiedot, kuten, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 • Digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, Salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus

 • Demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli

 • Asiakaspalautteet ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot

 • Käyttäjän antamat profiili- ja kiinnostustiedot

 • Luvat ja suostumukset

 • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot

 • Muut käyttäjältä kerätyt tiedot

 • Web-hosting palveluihin liittyvä tuotekehitys ja analysointi.

 • Viranomaispyyntöihin ja oikeudellisiin vaateisiin vastaaminen sovellettavan lain edellyttämissä rajoissa.

 • Palveluidemme kohdentaminen sinulle.

 • Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot: Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, mainokset jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta.

 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

 • Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.

 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

 • Palveluiden käytöstä tai muista tiedoista johdetut tiedot: Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

 • Markkinointirekisterimme tiedot: Markkinointirekisteriimme tallennamme tiedot käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista, iästä ja sukupuolesta. Voimme merkitä käyttäjän tiedot markkinointirekisteriimme, jos käyttäjä on antanut meille yhteistietonsa esimerkiksi kilpailun yhteydessä.

4. MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJANI KÄSITELLÄÄN?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen sekä näihin liittyvä markkinoinnin ja myynnin kohdentaminen. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla niihin tarkoituksiin, joihin olet suostumuksesi antanut.

5. KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI JA LUOVUTETAANKO NIITÄ KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee vain yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös lain sallimissa rajoissa luovuttaa henkilötietoja oikeuskäsittelyyn liittyen, viranomaisen pyynnöstä taikka tuomioistuimen määräyksestä esimerkiksi väärinkäytösten, petosten tai tekijänoikeusloukkausten selvittämiseksi.

Saatamme myös luovuttaa anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun. Mikäli tällainen tieto ei enää ole katsottavissa henkilötiedoksi, saatamme luovuttaa tietoa kolmansille osapuolille myös muuta kuin tässä tietosuojaselosteessa mainittua tarkoitusta varten.

6. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TIETOSUOJALAUSEKKEET

Riippuen käyttämistäsi sivuston osuuksista, seuraavat palveluntarjoajat saattavat tallentaa tietoja sinusta:

 • Google Analytics (kävijätilastointi)

 • MailChimp (lähtevät sähköpostit)

 • Cloudflare (kuormantasaus)

7. LUOVUTETAANKO TIETOJANI EU:N ULKOPUOLELLE?

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mikäli kuitenkin luovuttaisimme henkilötietoja EU:n ulkopuolelle tässä tietosuojaselosteessa mainittuja tarkoituksia varten, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

8. KAUANKO HENKILÖTIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Tietojen säilyttämisajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin. Pyrimme tarvittaessa myös päivittämään tietojasi.

9. MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Tietojasi säilytetään hallinnoimillamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen ja nykyajan standardien mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

10. TIETOJEN ANTAMISEN PAKOLLISUUS JA ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET?

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista, mutta jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta.

11. KÄYTETÄÄNKÖ VERKKOSIVULLA EVÄSTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

12. MILLAISIA OIKEUKSIA JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON?

 • Suostumuksen peruuttaminen
  Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [email protected].

 • Pääsy tietoihin
  Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

 • Oikeus saada virheet korjatuksi
  Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi
  Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [email protected].

 • Oikeus vastustaa käsittelyä
  Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

 • Oikeus rajoittaa käsittelyä
  Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

 • Oikeus saada tiedot siirretyksi
  Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

13. MITEN VOIN TOTEUTTAA OIKEUTENI?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [email protected]. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

14. VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJALAUSEKETTA MUUTTAA?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

15. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ TIETOSUOJAAN LIITTYVISSÄ ASIOISSA?

Käyttäjä voi lähettää tietosuojaan ja tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset markkinoinnin tai mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen:

REKISTERINPITÄJÄ

Revul Media Group Oy
PL 467, 33101 Tampere
Y-tunnus 2753668-1

Tietosuojan ja henkilötietojen käsittelijän tavoitat sähköpostilla: [email protected]